Innan barnet börjar i grundskolan genomförs ett samtal med föräldrar och barn om barnets utveckling, förutsättningar, lärande och behov. Samtalet skall även innehålla elevens och föräldrarnas förväntningar, skolans förväntningar samt värdegrunden i skolan.

 

Delar av undervisningen integreras mellan skolår och förskoleklass.

 

Temaveckor och samverkan med närsamhället (förskolan, fritids, gymnasieskolan samt bygdens föreningar och företag) karakteriserar undervisningen.

 

Uppföljning av temaveckor sker i form av rapporter, berättelser, bilder, musik, sång, dans, dockteater, rollspel, böcker/läsning, film, lek, idrott, digitalt, matlagning, bakning, andra praktiska verksamheter m.m..

 

Varje elev har sin egen loggbok där uppföljning av utvecklingen sker individuellt.

Loggbok tillsammans med den individuella utvecklingsplanen är utgångspunkter för utvecklingssamtalet mellan lärare, elev och föräldrar.