Skolans föräldrakontakt är en kontaktperson för praktiska arrangemang, tex skolavslutningar, samt andra aktiviteter, där föräldramedverkan önskas.

Becca Chaney
Tel: 073-788 89 87
Mejl: babybex@myself.com