Hej! Här kommer ni när höstterminen börjar att hitta vår skoltidning "Korpgluggen". Elever i årskurs 4-6 har sedan skolan startade 2011 gjort en skoltidning tillsammans. Tidningen har leverererats tillsammans med "Österåkersbladet". Nästa läsår provar vi ett nytt koncept och vi blir en digital tidning här på hemsidan. 
Detta kommer att öka tillgängligheten samt sänka kostnaderna. Vi hoppas ni ska tycka om det ni läser. Välkomna tillbaka i augusti!
Hälsningar från redaktionen