Ahmad Ahmad Lärare i matematik och NO

Petra Ampen Fritidshemmet, 
lärarresurs

Sanna Andersson Fritidshemsansvarig, lärarresurs

Niclas Backlund Lärare i spanska

Johanna Bergström Ansvarig för fritidshemmet, går utbildning till lärare på fritidshem
Föräldraledig


Ulla Bergström  Lokalvård, fritidshem

Ann-Sophie Forss Skolsköterska

Anna Frössevi  Undervisande rektor, mentor i Rimfaxe

osterakersbygdensfriskola@gmail.com

Christina Fällman Specialpedagog

Mikael Galafres, ansvarig för skolans restaurang

Mats Hellström Lärarresurs, slöjdlärare, vaktmästare, Fixar-Frasse

Ulla-Stina Holmberg Lärare i engelska

Fredrik Johansson Idrottsansvarig


Gunnel Larsson Skolbibliotek

Fanny Steen Grundskollärare, ansvarig för svenska,och engelska, mentor för åk 3-6

Daniel Svenson Musiklärare