Niclas Backlund Lärare i spanska

Johanna Bergström Fritidshemsansvarig, mentor för Rimfaxe  Föräldraledig läsåret 20-21


Ulla Bergström  Lokalvård, fritidshem

Emilia Blomqvist Elevassistent, mentor i Rimfaxe,  lärarassistent, fritidshem

Ann-Sophie Forss Skolsköterska

Anna Frössevi  Undervisande rektor, mentor i Rimfaxe

osterakersbygdensfriskola@gmail.com

Mats Hellström Lärarresurs, slöjdlärare, vaktmästare, Fixar-Frasse

Petra Karlsson  Grundskollärare, speciallärare, mentor för Munin

Gunnel Larsson Skolbibliotek

Jasmin Ljung Elevassistent, mentor för Rimfaxe, fritidshemsansvarig läsåret 20-21


Linda Reinholdsson Ansvararig för vår skolrestaurang

Sven Strömblad Grundskollärare, speciallärare, mentor för Hugin