Niclas Backlund Lärare i spanska

Johanna Bergström Ansvarig för fritidshemmet, går utbildning till lärare på fritidshem


Ulla Bergström  Lokalvård, fritidshem

Ann-Sophie Forss Skolsköterska

Anna Frössevi  Undervisande rektor, mentor i Rimfaxe

osterakersbygdensfriskola@gmail.com

Mats Hellström Lärarresurs, slöjdlärare, vaktmästare, Fixar-Frasse

Gunnel Larsson Skolbibliotek

Fredrik Johansson Idrottsansvarig


Linda Reinholdsson Ansvararig för vår skolrestaurang

Fanny Steen Grundskollärare, ansvarig för svenska,och engelska, mentor för Hugin

Sven Strömblad Grundskollärare, speciallärare, mentor för Munin

Daniel Svenson Musiklärare