Skolan tillhör elevhälsan i Vingåkers kommun.

Vår skolsköterska Ann-Sophie Forss finns på skolan varannan onsdag, ojämna veckor, kl. 9-11. Boka tid med henne via mejl:
ann-sophie.forss@vingaker.se alt. ring till skolan och lämna meddelande om ni vill att hon ska kontakta er: 070- 4807280. 

För mer info, läs här.