Praktisk info:

Fritidshemmet är öppet varje helgfri vardag kl. 06-18. Frukost serveras under skoldagar kl. 07 samt lovdagar kl. 7.30.

För personalplanering och matinköp önskar vi att ni i god tid meddelar ändrade tider.
Vi tillämpar det regelverk som Vingåkers kommun har då det gäller fritidsverksamhet. Det finns att läsa på: https://www.vingaker.se/barn-utbildning/barnomsorg/regler-och-riktlinjer/
 
Vårt fritidshem följer den verksamhetsidé och det värdegrundsarbete som vi har på skolan. www.osterakersbygdensfriskola.se På hemsidan kan ni även följa aktiviteter på fritidshemmet.
 
Med vänliga hälsningar
 
Anna Frössevi, rektor
 
Angående frågor om verksamheten hänvisas i första hand till mejl: osterakersbygdensfriskola@gmail.com