Elevinflytande och elevdemokrati kommer skolan att arbeta med på tre nivåer:

  • Individuell: Den individuella nivån innehåller samtalet innan skolan börjar, loggboken, den individuella utvecklingsplanen, utvecklingssamtalen innehållande uppföljning av elevens utveckling samt arbetsmiljön.
  • Grupp/klass: Grupp/Klassråd där planering och uppföljning av tema samt uppföljning av arbetsmiljön sker systematiskt, förslag till trivselregler utformas.
  • Hela skolan: regelbundna möten för hela skolan där trivselregler beslutas, planering och uppföljning av hela skolans arbete sker samt analyser av uppföljning och förslag till åtgärder utformas.