Innan barnet börjar i grundskolan genomförs ett samtal med föräldrar och barn om barnets utveckling, förutsättningar, lärande och behov. Samtalet skall även innehålla elevens och föräldrarnas förväntningar, skolans förväntningar samt värdegrunden i skolan.

Delar av undervisningen integreras mellan skolår och förskoleklass.

Temaveckor och samverkan med närsamhället (förskolan, fritids, gymnasieskolan samt bygdens föreningar och företag) karakteriserar undervisningen.

Uppföljning av temaveckor sker i form av rapporter, berättelser, bilder, musik, sång, dans, dockteater, rollspel, böcker/läsning, film, lek, idrott, digitalt, matlagning, bakning, andra praktiska verksamheter m.m..

Varje elev har sin egen loggbok där uppföljning av utvecklingen sker individuellt. I åk 4-6 sker uppföljningen med den smarta telefonen. 

Loggbok tillsammans med den individuella utvecklingsplanen är utgångspunkter för utvecklingssamtalet mellan lärare, elev och föräldrar.