• Kommunikation på modersmålet
  • Kommunikation på främmande språk
  • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
  • Digital kompetens
  • Lära att lära
  • Social och medborgerlig kompetens
  • Initiativförmåga och företagaranda
  • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer