Under de första veckorna i förskoleklassen genomförs ett samtal med föräldrar och barn om barnets utveckling, förutsättningar, lärande och behov. Samtalet skall även innehålla barnets och föräldrarnas förväntningar, skolans förväntningar samt värdegrunden i skolan.

Leken skall medvetet användas för barnens utveckling och lärande.

Delar av verksamheten  integreras med grundskolan.

Temaveckor och samverkan med närsamhället (förskolan, fritids, gymnasieskolan samt bygdens föreningar och företag) karakteriserar verksamheten.

Uppföljning av temaveckor sker i form av bilder, musik, sång, dans, dockteater, rollspel, sagor, böcker/läsning, film, lek, idrott, digitalt, matlagning, bakning, andra praktiska verksamheter m.m..

Varje barn har sin egen loggbok där uppföljning av utvecklingen sker individuellt. Loggboken som kan innehålla bilder, texter, filmer, urklipp eller annat sätt att dokumentera skall tillsammans med personalens varierade dokumentation utgöra underlag för samtal med föräldrar om barnets utveckling och utvärdering av verksamheten.