Friskoleföreningen

 

Österåkersbygdens friskoleförening bildades

den 16 februari 2010.

Friskoleföreningens huvudsakliga uppgift är att

vara huvudman för Österåkersbygdens friskola i Vingåkers kommun, arbetsgivare för dess

personal,stöd för elever,föräldrar och personal.

Friskoleföreningen skall genom olika pedagogiska

aktiviteter befrämja social gemenskap och engagemang i och kring Österåkersbygdens friskola

samt tillvarata bygdens och kommunens intressen i skolfrågor.

Friskoleföreningen är en politisk och religöst obunden.