Verksamhetsidé

 

Närhet

Elever och vårdnadshavare skall känna närhet till skolan.

 

 

Trygghet

Skolans och gruppernas storlek skall innebära ökad trygghet för barnet/eleven och individualisering av verksamheten/undervisningen.

 

 

Samverkan

Barnets/elevens lärande skall utvecklas genom att skolan samverkar med hemmet, bygden, övriga samhället och internationella kontakter 

 

 

Meningsfullhet

Barnet/eleven skaluppleva att verksamheten/undervisningen är meningsfull d.v.s. uppleva känsla av mening, delaktighet och engagemang.  

 

 

Helhet

Verksamheten/undervisningen skall stimulera hjärnan, hjärtat, handen d.v.s. hela individen, så att barnets/elevens vetande, kunnande och praktiska klokhet utvecklas. 

 

 

Respekt

Rätten att vara olika, det goda samtalet, det goda lyssnandet, respekt för individen ska känneteckna skolan.

 

 

Kompetens

Kompetent och mångsidig personal skall få uppdraget att utveckla skolan i samverkan med elever, föräldrar och friskoleföreningen.

 

 

Digital kompetens

Barnet/eleven skall utveckla sitt lärande gällande säker och kritisk användning av

informationssamhällets teknik i skolarbetet, på fritiden och för kommunikation. 

 

 

Kvalitet

Skolan skall kvalitetssäkras och kvalitetsstyras.

Skolan skall visa både pedagogisk, social, kulturell och strukturell kvalitet

 

 

Skolans profil

Natur, kultur,kommunikation,hälsa och entreprenörskap.

 

 

Övrigt

Förutom skollagen, förordningen och läroplanen skall Europeiska unionens nyckelkompetenser utgöra ram för verksamheten.