Vision

 

  • Skolan skall vara ett föredöme för landets landsbygdsskolor med bygdens natur, kultur, historia och framtid invävd i den pedagogiska verksamheten.
  • Elev som lämnar skolan efter åk 6 har nått sin fulla potantial i målen för lärandet, med minst nivå godkänd. De har ökat sin självkänsla och sitt mod och de har utvecklat sin intellektuella, kommunikativa, kreativa och sociala förmåga.